Các quy định, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp

Các kiến nghị đã trả lời doanh nghiệp

*Click vào tiêu đề để xem câu trả lời

* Các Doanh nghiệp cần làm rõ thêm các nội dung trả lời vui lòng tiếp tục có ý kiến phản hồi về tỉnh thông qua:

  • Hotline: 0964.540.707
  • Email: To2786@sokhdt.baria-vungtau.gov.vn

* Thông tin liên hệ:

  • Ông: Nguyễn Công Vinh (Phó chủ tịch UBND Tỉnh - Tổ trưởng), Điện thoại: 0913.840.091
  • Ông: Nguyễn Tấn Cường (Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư - Tổ phó), Điện thoại: 0909.779.919